Zhovkva


Ukraine, Lviv oblast, Zhovkva raionfounded: 1597 year
population: 13455 people

Zhovkva 2019 на VIRTUAL.ua
Map of Zhovkva. Заклади, місця та організації у Zhovkva.


Map of Zhovkva


Zhovkva: 3D-Tour 1 panorams