Ukraine, Lviv oblast, Zhovkva raion, ZhovkvaSt. Nicholas Day in Lviv — 2016