Ukraine, Lviv oblast, Zhovkva raion, ZhovkvaNew Year in Lviv — 2018