Ukraine, Lviv oblast, Zhovkva raion, Zhovkva, Zhovkivskyj r-n. s.Turynka, rozvylka trasy Lviv - Rava-Ruska i trasy Lviv - Kovel

Services

Accommodation

Contacts

Location map
  address
Zhovkivskyj r-n. s.Turynka, rozvylka trasy Lviv - Rava-Ruska i trasy Lviv - Kovel
  telephone +38 (067) 370 32 85, +38 (03252) 22 498
  Email lviv.victoria@gmail.com

`